קרא עוד...

מכון אייר - המכון הישראלי למחקר מתקדם
 

מכון אייר למחקר מתקדם שם לעצמו מטרה להפוך למוסד האקדמי הרב-תחומי הראשון בארץ בו עוסקים במחקר בסיסי בדגש על מקוריות ועצמאות מחשבתית.


המחקרים במסגרת המכון יימדדו אך ורק על פי חשיבותם המדעית. המכון יעודד בחינה מחדש של עמדות שהשתרשו, ואף העלאת חלופות לא-מקובלות, כל עוד נעשה הדבר תוך שימוש בשיטות מדעיות קפדניות ללא פשרות.

 

אין חולק על כך שמכון מסוג זה חסר היום בנוף האקדמי הישראלי. מוסדות דומים קיימים בעולם וזוכים להצלחה וליוקרה רבה (לדוגמא: המכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון, מכון סנטה-פה [SFI] המרכז הבינתחומי בליל, צרפת [IRI-CNRS] ועוד). השלכות חסרונו של מוסד מסוג זה בישראל ברורות ובולטות: באוניברסיטאות קיימת העדפה בולטת למחקרים קצרי מועד המתמקדים בתחומים צרים, בעוד במכללות למיניהן מתקיים מחקר מינימאלי, אם בכלל.


המכון מוקם על ידי קבוצת מדענים ישראליים מוכרים ובתמיכתם של מדענים ישראליים מובילים בתחומיהם. המכון יתנהל בפיקוחה של ועדה מייעצת בינלאומית של מדענים מסוג זה.

סגל המכון יכלול חוקרים ישראלים שכבר הוכיחו את יכולתם במחקרים פורצי-דרך ומחקרים רב-תחומיים. בנוסף יארח המכון עמיתים ממוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמיתים אלה ישהו במכון לתקופות זמן קצובות של שנה-שנתיים ויעסקו במחקר משותף במסגרת קבוצות מחקר, עם עדיפות למחקר המשלב דיסציפלינות שונות. על אלה יתווספו סטודנטים לתארים מתקדמים שישתתפו באופן פעיל בעבודת המכון במסגרת לימודיהם במוסדם.

המכון יערוך כנסים בשיתוף עם מוסדות ישראליים ויזמין מדענים אורחים חשובים לשהות קצרה ולהשתתפות בסדנאות ממוקדות.

משיקולי עלות, יתמקד המכון בשלב הראשון במחקר עיוני. בהמשך יכלול המכון גם מחקר ניסיוני, בהתאם לתחום עיסוקם של המדענים החברים והעמיתים. המכון יחל לפעול מיד עם סיום הליכי הקמתו החוקיים. תחילה יפעל המכון באופן וירטואלי, באמצעות אתר רשת באינטרנט שיציג את חוקרי המכון ואת פירסומיהם. חברי מכון המשמשים כחוקרים במוסדות אקדמאיים אחרים, יציגו את המכון כאכסניה נוספת בה נערכים מחקריהם.

מיקומו הפיזי של המכון ייקבע על פי שיקולים חברתיים וכלכליים, תוך מתן עדיפות לאיזורים שאינם רוויים במוסדות אקדמיים. בכך ידגיש המכון הן את עצמאותו המדעית והן את כוונתו ליטול חלק בבניין המדינה.

שאיפת מקימי המכון לחופש אקדמי מוחלט, מכתיבה העדפה ברורה לגיוס משאבים מגורמים פרטיים או ציבוריים ולא מגורמים מסחריים אינטרסנטים. עם זאת מסכימים מקימי המכון שאין לפסול מימון מחברות תעשיתיות או מגופים ציבוריים בעלי אינטרסים מובהקים, כל עוד יישמר בקפידה החופש האקדמי באמצעות המנגנונים הקבועים בתקנון המכון.

בימים אלה שוקדים מקימי המכון על גיוס כספים לצורך התחלת פעילותו המדעית, מקרנות ואנשים פרטיים, מגופים ציבוריים וממקורות מימון אחרים. 

מבזקים

איחולים לאליהו כהן מאוניברסיטת ת"א על זכייתו בפרס פיטובסקי לשנת 2013
17:41 (14/03/13)

דרושים סטודנטים לתואר שני בפיזיקה ואו מתימטיקה למחקר בנושאים הקשורים למדידות חלשות weak measurements בפיזיקה קוונטית
09:48 (01/03/13)

UNDER CONSTRUCTION אנו מתנצלים. בימים אלו האתר עובר שינויים
15:56 (17/02/13)

 

שימושון

קרא עוד...