מטרות עמותת מכון אייר 

 

מטרות עמותת מכון אייר - המכון הישראלי למחקר מתקדם


• הקמה וניהול מוסד מדעי רב-תחומי במדינת ישראל בו עוסקים במחקר בסיסי בדגש על מצוינות ועצמאות מחשבתית.

• בחירת מחקרים וכיווני מחקר אך ורק על פי חשיבותם המדעית הטהורה.

• מתן עדיפות למחקר המשלב דיסציפלינות שונות.

• עריכת כנסים בנושאים חדשניים בשיתוף עם מוסדות ישראליים.

• עריכת  סדנאות ממוקדות עם מדענים אורחים מובילים.

• מתן עדיפות בהקמת המכון לאיזורים שאינם רוויים במוסדות אקדמיים ופעילות.

• עמידה על עצמאותו המדעית של המכון.

• שילוב בניית המכון בבניין המדינה.