סגל המכוןנשיא:

• פרופ' יקיר אהרונובועד מנהל :

• ד"ר צפריר קולת (יו"ר)
• פרופ' אבשלום אליצור
• ד"ר בעז תמירחברים:
 

• פרופ' יקיר אהרונוב
• פרופ' אבשלום אליצור
• ד"ר שחר דולב
• פרופ' לורנס פול הורוביץ
• פרופ' עודד מימון
• פרופ' סורין סולומון
• ד"ר צפריר קולת
• פרופ' מאיר שיניצקי
• ד"ר יוסף שקולניק
עמיתים:
 
• ד"ר ברק ברינגולץ
• ד"ר רונן חזן
• ד"ר אבנר פריאל
• ד"ר בעז תמיר