סגל המכון

 

 

נשיא:

• פרופ' יקיר אהרונוב

 

 

ועד מנהל :

• ד"ר צפריר קולת (יו"ר)

• פרופ' אבשלום אליצור

• ד"ר בעז תמיר

 

 

חברים:

 

• פרופ' יקיר אהרונוב

• פרופ' אבשלום אליצור

• ד"ר שחר דולב

• פרופ' לורנס פול הורוביץ

• פרופ' עודד מימון

• פרופ' סורין סולומון

• ד"ר צפריר קולת

• ד"ר יוסף שקולניק

• ד"ר סטיוארט קאופמן

• ד"ר בעז תמיר

• פרופ' שמחה לב-ידון

• פרופ' מיכה רגולסקי

 

 

עמיתים:

 

• ד"ר ברק ברינגהולץ

• ד"ר רונן חזן

• ד"ר אבנר פריאל

• ד"ר אליהו כהן

• ד"ר מיכאל קלוטשטיין

• ד"ר אבישי כרמי

• ד"ר עדי מקמל

   ד"ר ראובן הילר (מזכיר). 

מן המייסדים:

פרופ' מאיר שיניצקי ז"ל (סרט לזכרו: https://youtu.be/DzCLUNMvbaY)