סגל המכון

 

 

נשיא

          פרופ' יקיר אהרונוב

 

ועד מנהל

• ד"ר צפריר קולת (יו"ר)

• פרופ' אבשלום אליצור

• ד"ר בעז תמירחברים
 

• פרופ' יקיר אהרונוב

• פרופ' אבשלום אליצור

• ד"ר שחר דולב

• פרופ' לורנס פול הורוביץ

• פרופ' עודד מימון

• פרופ' סורין סלומון

• ד"ר צפריר קולת

• פרופ' סטיוארט קאופמן

• ד"ר יוסף שקולניק

 
עמיתים
 

• ד"ר ברק ברינגולץ

• ד"ר נתנאל וגנר

• ד"ר רונן חזן

• ד"ר אבנר פריאל

• ד"ר בעז תמיר