ת.ד. 651, זכרון יעקב 3095303, ישראל

POB 651, Zichron Ya'akov 3095303, Israel

 

 

kkk אאא

מבזקים

במסגרת שיתוף הפעולה עם עמותת "איילים" וכפרי הסטודנטים שלה, אנו פועלים עתה בכפר הסטודנטים בלוד, רחוב קדושי קהילת מזריץ' 20.

 

הכנס האחרון של האגודה הישראלית לאסטרוביולוגיה וחקר ראשית החיים התקיים באוניברסיטה העברית, וזכה להצלחה רבתי  קישור לדף הכנס


דרושים סטודנטים לתואר שני בפיזיקה ואו מתימטיקה למחקר בנושאים שונים בפיזיקה קוונטית


 
 

 

 

שימושון

 

 

מכון אִייָר הציב לעצמו מטרה להפוך למוסד האקדמי הרב-תחומי הראשון בארץ בו עוסקים במחקר בסיסי בדגש על מקוריות ועצמאות מחשבתית.


שם המכון הוא כשם החודש השני במניין החודשים העברי העתיק, חודש האור והלבלוב, שהוא גם חודש היווסדה של מדינת ישראל.


המחקרים במסגרת המכון נבחרים על פי חשיבותם המדעית בלבד. המכון מעודד בחינה מחדש של עמדות שהשתרשו, ואף העלאת חלופות לא-מקובלות, כל עוד הדבר נעשה תוך שימוש בשיטות מדעיות קפדניות ללא פשרות.


אין חולק על כך שמכון מסוג זה חסר היום בנוף האקדמי הישראלי. מוסדות דומים קיימים בעולם וזוכים להצלחה וליוקרה רבה (לדוגמא: המכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון, מכון סנטה-פה [SFI], מכון פרימטר בקנדה, המרכז הבינתחומי בליל, צרפת [IRI-CNRS] ועוד).


מכון ישראלי מסוג זה יאפשר התמקדות במחקר עיוני ולא רק יישומי, בניגוד למבנה האוניברסיטאי בו לעיתים קיימת העדפה למחקרים קצרי מועד העוסקים בתחומים צרים.


אִייָר הוקם על ידי קבוצת מדענים ישראליים מוכרים ובתמיכת חוקרים מובילים בתחומיהם. ועדה מייעצת בינלאומית של מדענים מסוג זה מגויסת לפיקוח על התנהלות המכון.


סגל המכון כולל חוקרים שכבר הוכיחו את יכולתם במחקרים פורצי-דרך ורב-תחומיים. המכון מארח גם עמיתים ממוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. הכוונה היא שעמיתים אלה ישהו במכון לתקופות זמן קצובות של שנה-שנתיים ויעסקו במחקר משותף במסגרת קבוצות מחקר, עם עדיפות למחקר המשלב דיסציפלינות שונות. על אלה יתווספו סטודנטים לתארים מתקדמים שישתתפו באופן פעיל בעבודת המכון במסגרת לימודיהם במוסדם.


המכון עורך כנסים בשיתוף עם מוסדות ישראליים ומזמין מדענים אורחים לשהות קצרה ולהשתתפות בסדנאות ממוקדות.


משיקולי עלות, מתמקד המכון בשלב הראשון במחקר עיוני. בהמשך יתווסף גם מחקר ניסיוני בהתאם לתחום עיסוקם של המדענים החברים והעמיתים. המכון פועל כיום באופן וירטואלי על גבי המרשתת. חברי מכון המשמשים כחוקרים במוסדות אקדמאיים אחרים, מציגים את המכון כשם שיוך נוסף למחקריהם.


מיקומו הפיזי של המכון ייקבע בבוא היום על פי שיקולים חברתיים וכלכליים, תוך מתן עדיפות לאזורים שאינם רוויים במוסדות אקדמיים. בכך מדגיש המכון את עצמאותו המדעית ואת מחויבותו ליטול חלק באתגרים לאומיים.


שאיפת מקימי המכון לחופש אקדמי מוחלט, מכתיבה העדפה ברורה לגיוס משאבים מגורמים פרטיים או ציבוריים ולא מגורמים מסחריים אינטרסנטיים. עם זאת, גם מימון מאלה האחרונים  יילקח בחשבון כל עוד יישמר בקפידה החופש האקדמי של המחקרים במסגרת המכון.


בימים אלה שוקדים מקימי אִייָר על גיוס כספים לצורך הרחבת פעילותו המדעית מקרנות ומאנשים פרטיים, מגופים ציבוריים וממקורות מימון אחרים.