מבזקים

 

30.5.2022 כנס Ilasol 2022 - אל תחמיצו!

//files7.webydo.com/29/291858/UploadedFiles/D062E5CA-4B31-7C53-4A81-4328D3D22B7D.png

 

סרט לזכרו של מאיר שיניצקי, ממיסדי המכון

 

https://youtu.be/DzCLUNMvbaY

שימושון

 

 

מכון אִייָר הציב לעצמו מטרה להפוך למוסד האקדמי הרב-תחומי הראשון בארץ בו עוסקים במחקר בסיסי בדגש על מקוריות ועצמאות מחשבתית.


שם המכון הוא כשם החודש השני במניין החודשים העברי העתיק, חודש האור והלבלוב, שהוא גם חודש היווסדה של מדינת ישראל.


המחקרים במסגרת המכון נבחרים על פי חשיבותם המדעית בלבד. המכון מעודד בחינה מחדש של עמדות שהשתרשו, ואף העלאת חלופות לא-מקובלות, כל עוד הדבר נעשה תוך שימוש בשיטות מדעיות קפדניות ללא פשרות.


אין חולק על כך שמכון מסוג זה חסר היום בנוף האקדמי הישראלי. מוסדות דומים קיימים בעולם וזוכים להצלחה וליוקרה רבה (לדוגמא: המכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון, מכון סנטה-פה [SFI], מכון פרימטר בקנדה, המרכז הבינתחומי בליל, צרפת [IRI-CNRS] ועוד).


מכון ישראלי מסוג זה יאפשר התמקדות במחקר עיוני ולא רק יישומי, בניגוד למבנה האוניברסיטאי בו לעיתים קיימת העדפה למחקרים קצרי מועד העוסקים בתחומים צרים.


אִייָר הוקם על ידי קבוצת מדענים ישראליים מוכרים ובתמיכת חוקרים מובילים בתחומיהם. ועדה מייעצת בינלאומית של מדענים מסוג זה מגויסת לפיקוח על התנהלות המכון.


סגל המכון כולל חוקרים שכבר הוכיחו את יכולתם במחקרים פורצי-דרך ורב-תחומיים. המכון מארח גם עמיתים ממוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. הכוונה היא שעמיתים אלה ישהו במכון לתקופות זמן קצובות של שנה-שנתיים ויעסקו במחקר משותף במסגרת קבוצות מחקר, עם עדיפות למחקר המשלב דיסציפלינות שונות. על אלה יתווספו סטודנטים לתארים מתקדמים שישתתפו באופן פעיל בעבודת המכון במסגרת לימודיהם במוסדם.


המכון עורך כנסים בשיתוף עם מוסדות ישראליים ומזמין מדענים אורחים לשהות קצרה ולהשתתפות בסדנאות ממוקדות.


משיקולי עלות, מתמקד המכון בשלב הראשון במחקר עיוני. בהמשך יתווסף גם מחקר ניסיוני בהתאם לתחום עיסוקם של המדענים החברים והעמיתים. המכון פועל כיום באופן וירטואלי על גבי המרשתת. חברי מכון המשמשים כחוקרים במוסדות אקדמאיים אחרים, מציגים את המכון כשם שיוך נוסף למחקריהם.


מיקומו הפיזי של המכון ייקבע בבוא היום על פי שיקולים חברתיים וכלכליים, תוך מתן עדיפות לאזורים שאינם רוויים במוסדות אקדמיים. בכך מדגיש המכון את עצמאותו המדעית ואת מחויבותו ליטול חלק באתגרים לאומיים.


שאיפת מקימי המכון לחופש אקדמי מוחלט, מכתיבה העדפה ברורה לגיוס משאבים מגורמים פרטיים או ציבוריים ולא מגורמים מסחריים אינטרסנטיים. עם זאת, גם מימון מאלה האחרונים  יילקח בחשבון כל עוד יישמר בקפידה החופש האקדמי של המחקרים במסגרת המכון.


בימים אלה שוקדים מקימי אִייָר על גיוס כספים לצורך הרחבת פעילותו המדעית מקרנות ומאנשים פרטיים, מגופים ציבוריים וממקורות מימון אחרים.