סגל המכון
 

אבות ומייסדים (ז"ל)

 

 

פרופסור מאיר שיניצקי (רשימת פרסומים) (הספד)

 

יבדל"א

 
נשיא:
• פרופ' יקיר אהרונוב


ועד מנהל :
• ד"ר צפריר קולת (יו"ר)
פרופ' אבשלום אליצור
• ד"ר בעז תמיר


חברים:
 
• פרופ' יקיר אהרונוב
• פרופ' אבשלום אליצור
 ד"ר שחר דולב
• פרופ' לורנס פול הורוביץ
• פרופ' עודד מימון
• פרופ' סורין סלומון
• ד"ר צפריר קולת
• פרופ' מיכה רגולסקי

  פרופ. אלכס גרשטיין

• ד"ר יוסף שקולניק
  • ד"ר בעז תמירעמיתים:
 
• ד"ר ברק ברינגולץ
• ד"ר נתנאל וגנר
• ד"ר רונן חזן
• ד"ר אבנר פריאל
• ד"ר אליהו כהן
  • ד"ר מיכאל קלוטשטיין
  • ד"ר אבישי כרמי